บริษัทญี่ปุ่น companies operating in one industry: Chemicals: Agricultural

The list below has บริษัทญี่ปุ่น that operate under the same industry, Chemicals: Agricultural. The list helps track their performance, income statement, and more. Sorted by any necessary metric, it can show the most expensive stocks of the industry or those with the best price dynamics, thus assisting in designing strategies of any focus.
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
4031KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1055 JPY−0.85%15.1K0.629.446B JPY−79.31 JPY−127.95%11.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4955AGRO-KANESHO CO
1263 JPY+1.69%8K1.1515.65B JPY25.4749.60 JPY−33.02%2.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4979OAT AGRIO CO LTD
1686 JPY−1.00%49.2K0.9618.324B JPY7.13236.46 JPY+10.36%3.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4992HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO
1230 JPY+3.97%165.9K1.2433.31B JPY8.94137.51 JPY−11.63%1.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4996KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO
825 JPY0.00%336.2K0.71103.209B JPY5.50149.89 JPY+10.53%5.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
4997NIHON NOHYAKU CO
714 JPY−1.11%186K1.2756.154B JPY19.2837.04 JPY−42.26%2.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4998FUMAKILLA LTD
1128 JPY−0.79%23.7K0.9218.591B JPY12.6888.95 JPY+692.41%1.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง