บริการเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

4
หุ้น
6.078B
เงินทุนของตลาด
175.341K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.87%
เปลี่ยนแปลง
+20.85%
ประสิทธิภาพ เดือน
−54.63%
ประสิทธิภาพ ปี
+9.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.394B ILS6.52%−2.03%21.421K1
บริการทางการแพทย์/พยาบาล4.681B ILS0.64%0.67%371.093K3