สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

หุ้นอิสราเอล comprising the สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร sector

See what industries make up the สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม11.294 B ILS2.73%+0.14%87.65 K7
เสื้อผ้า/รองเท้า10.878 B ILS2.67%−0.56%30.192 K7
การดูแลครัวเรือน/บุคคล4.22 B ILS1.69%−0.05%4.371 K4
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์1.505 B ILS6.87%−0.00%5.208 K3
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์176.771 M ILS−1.80%19.691 K5