หุ้นอินเดีย comprising the Utilities sector

See what industries make up the Utilities sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
การผลิตพลังงานทางเลือก2.95T INR3.57%−0.00%12.987M6
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า14.891T INR0.39%−0.05%9.864M28
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ3.799T INR1.23%+0.15%4.618M7