ระบบขนส่ง (ภาค)

3
หุ้น
193.633B
เงินทุนของตลาด
110.930M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.73%
เปลี่ยนแปลง
+14.22%
ประสิทธิภาพ เดือน
+4.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.74%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลตอบแทนไปข้างหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
สายการบิน95.879BISK1.61%225.538M2
การขนส่งทางทะเล97.755BISK2.53%0.88%19.573K1