หุ้นเยอรมัน comprising the Process Industries sector

See what industries make up the Process Industries sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร79.212B EUR3.63%−0.16%49716
เคมีทางการเกษตร52.697B EUR1.47%−0.26%7453
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์183.437B EUR4.13%+0.20%7.057K16
เคมีพิเศษเฉพาะ579.99B EUR1.85%+1.07%1.582K36
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ153.514B EUR2.48%+0.21%6822
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม31.533B EUR2.85%+0.14%4812
เยื่อกระดาษและกระดาษ55.152B EUR3.14%−0.09%77214
สิ่งทอ11.593B EUR2.05%−0.16%06