หุ้นเดนมาร์ก comprising the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector

See what industries make up the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เคมีพิเศษเฉพาะ178.831 B DKK0.00%−0.62%534.786 K1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร20.499 B DKK2.62%−0.33%12.319 K4
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม3.664 B DKK1.40%−2.17%11.264 K2
สิ่งทอ510.3 M DKK−3.70%6721