หุ้นเดนมาร์ก comprising the บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม sector

See what industries make up the บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
ขุดเจาะตามสัญญา46.316 B DKK3.35%−0.61%1.619 K1
วิศวกรรมและก่อสร้าง9.48 B DKK4.33%−0.07%20.733 K4