บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

3
หุ้น
11.393B
เงินทุนของตลาด
28.711K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.27%
เปลี่ยนแปลง
+11.63%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.76%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.32%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม