Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นราคาถูก — ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

ตรงกันข้ามกับภาวะ overbought ภาวะ oversold หมายถึงราคาหุ้นมีการลดลงอย่างมาก หุ้นสามารถกลายเป็นหุ้นราคาถูกจากผลของการเทขายครั้งใหญ่ อีกหนึ่งสถานการณ์คือเมื่อผู้ซื้อรายใหญ่ปิดออเดอร์ก่อนที่จะซื้อใหม่อีกครั้งในราคาที่ดีกว่า เทรดเดอร์และนักลงทุนจำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลของการลดลงของราคาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

            
BO BANG & OLUFSEN A/S
28.64-2.25%-0.66ขาย250.242K7166930.883.535B88.760.33947.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BRAINP BRAIN+ A/S
3.00-3.85%-0.12แนะนำให้ขาย26.915K80745.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
DATA DATAPROCES GROUP A/S
5.00-4.03%-0.21แนะนำให้ขาย26.371K131855.00159.255M-0.22บริการทางด้านเทคโนโลยี
DFDS DFDS A/S
300.80-4.51%-14.20แนะนำให้ขาย125.277K37683321.6018.073B22.2414.16ระบบขนส่ง
DONKEY DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S
7.96-5.24%-0.44แนะนำให้ขาย7.366K58633.36129.907Mบริการผู้บริโภค
HARB_B HARBOES BRYGGERI B A/S
90.20-0.66%-0.60ขาย2.422K218464.40383.417M73.591.23517.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HH H+H INTERNATIONAL A/S
212.00-2.30%-5.00ขาย45.785K9706420.003.808B13.3416.27แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KBHL KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
5740.000.35%20.00ขาย47269780.0044.891B-114.262617.00ระบบขนส่ง
LEDIBOND LED IBOND INTERNATIONAL A/S
6.24-4.88%-0.32แนะนำให้ขาย46.931K292849.44104.073Mการผลิตของผู้ผลิต
MONSO MONSENSO A/S
1.37-0.73%-0.01ขาย42.247K57793.9037.099M-0.3719.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ORPHA ORPHAZYME A/S
21.34-2.02%-0.44ขาย77.475K1653316.50761.260M-25.73141.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PENNEO PENNEO A/S
24.15-4.92%-1.25แนะนำให้ขาย34.523K833730.45687.671M-0.6482.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ROCK_A ROCKWOOL INTERNATIONAL A A/S
2370.00-0.63%-15.00ขาย8522019240.0054.231B23.12103.9611448.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ROV ROVSING A/S
81.00-5.81%-5.00แนะนำให้ขาย2.272K184032.0040.590M23.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAS_DKK SAS AB
0.89-5.64%-0.05แนะนำให้ขาย38.140M33945000.506.842B-3.68ระบบขนส่ง
SCHO บริษัท Schouw & Co A/S
530.000.38%2.00ขาย25.445K13485850.0012.661B12.5842.16อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIM SIMCORP A/S
671.00-1.70%-11.60ขาย31.766K21314986.0026.966B35.2619.531901.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SPENN SPENN TECHNOLOGY A/S
0.36-6.25%-0.02ขาย802.752K288990.72918.096M-1.893.00การเงิน
ZEAL ZEALAND PHARMA A/S
136.60-2.22%-3.10แนะนำให้ขาย101.216K13826105.606.036B-26.83329.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม