บริษัทในเช็ก ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทในเช็ก ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CEZCEZ
30.552 K938.0 CZK+0.37%39.186 K0.32500.4 B CZK15.6060.14 CZK−50.22%15.52%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
KOMBKOMERCNI BANKA
7.744 K774.5 CZK−0.39%134.643 K0.98146.835 B CZK9.8578.66 CZK7.77%การเงิน
มีแรงซื้อ
MONETMONETA MONEY BANK
2.58 K97.0 CZK+1.04%99.442 K0.2749.056 B CZK9.4010.32 CZK9.38%การเงิน
มีแรงซื้อ
KOFOLKOFOLA CS
2.034 K298 CZK+1.71%4.512 K1.336.215 B CZK4.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
1.301 K14860 CZK−0.40%3541.0128.552 B CZK12.201217.68 CZK−4.92%8.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PINKPILULKA LEKARNY
383172.0 CZK−6.52%5.003 K2.87491.391 M CZK0.00%การค้าปลีก
PVTRMS MEZZANINE AS
101.10 CZK−8.33%1.5 K0.501.172 B CZK19.130.06 CZK−21.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
1218 CZK+0.93%4930.35516.594 M CZK6.60%สาธารณูปโภค
BEZVABEZVAVLASY A.S.
695 CZK+2.21%1.191 K1.01680 M CZK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PRIUAPRIMOCO UAV SE
810 CZK0.00%2.36 K1.233.519 B CZK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
KLIKYM&T 1997
30000 CZK0.00%184.74384 M CZK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
TOMATOMA
1380 CZK0.00%3606.631.839 B CZK5.49251.46 CZK+39.09%2.32%สาธารณูปโภค
EMANEMAN A.S
69.0 CZK0.00%170.04135.24 M CZK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
CZGCOLT CZ GROUP SE
679 CZK−0.59%5.104 K0.3923.761 B CZK14.4946.86 CZK−21.87%4.39%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
ENRGAENERGOAQUA
3200 CZK0.00%110.581.82 B CZK6.17518.53 CZK+71.64%3.44%สาธารณูปโภค
SABFGSAB FINANCE A.S.
1050 CZK0.00%40.062.706 B CZK8.54%การเงิน