บริษัทในเช็ก ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทในเช็ก ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CEZCEZ
29.524 B CZK914.0 CZK+0.55%91.166 K0.74486.745 B CZK15.2060.14 CZK−50.22%5.72%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
KOMBKOMERCNI BANKA
15.612 B CZK788.0 CZK+0.06%47.048 K0.41148.724 B CZK10.0278.66 CZK10.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
MONETMONETA MONEY BANK
5.2 B CZK104.2 CZK+0.19%77.499 K0.2353.144 B CZK10.1010.32 CZK8.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
3.343 B CZK15,420 CZK+0.52%990.4229.356 B CZK12.661,217.68 CZK−4.92%7.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CZGCOLT CZ GROUP SE
2.043 B CZK667 CZK+0.30%7.088 K0.6123.135 B CZK14.2446.86 CZK−21.87%4.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
KOFOLKOFOLA CS
365.397 M CZK300 CZK+1.01%6.53 K0.816.299 B CZK4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TOMATOMA
335.005 M CZK1,360 CZK0.00%841.721.812 B CZK5.41251.46 CZK+39.09%2.35%สาธารณูปโภค
ENRGAENERGOAQUA
331.219 M CZK3,000 CZK0.00%100.491.706 B CZK5.79518.53 CZK+71.64%3.83%สาธารณูปโภค
PRIUAPRIMOCO UAV SE
228.485 M CZK1,050 CZK+0.96%6980.214.519 B CZK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PVTRMS MEZZANINE AS
61.251 M CZK1.74 CZK−0.57%20 K3.971.864 B CZK30.260.06 CZK−21.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
BEZVABEZVAVLASY A.S.
29.079 M CZK725 CZK0.00%600.01725 M CZK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
COLOSCOLOSEUM HOLDING
150 CZK+23.97%500.42บริการผู้บริโภค
FIXEDFIXED.ZONE AS
160 CZK+6.67%1050.95เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
216 CZK+0.93%1.119 K0.71511.811 M CZK6.66%สาธารณูปโภค
KLIKYM&T 1997
32,000 CZK−0.62%40.80409.6 M CZK0.00%การผลิตของผู้ผลิต
FTSHPFOOTSHOP A.S.
99.0 CZK0.00%1000.01การค้าปลีก
ATOMTATOMTRACE A.S.
41.0 CZK0.00%7002.30บริการเชิงพาณิชย์
EMANEMAN A.S
87.0 CZK−1.14%590.16172.48 M CZK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
MMMCTEMMCITE A.S.
340 CZK−1.73%3501.28สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PRABPRABOS PLUS A.S.
280 CZK0.00%40.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HWIOHARDWARIO A.S
10.0 CZK−8.26%3.506 K2.81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SABFGSAB FINANCE A.S.
1,040 CZK−0.95%330.252.68 B CZKการเงิน
PINKPILULKA LEKARNY
230 CZK+4.55%7690.06587.532 M CZK0.00%การค้าปลีก
KARINKARO INVEST.A.S
166 CZK0.00%1290.07อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ