Czech stocks มีการซื้อขายกันมากที่สุด

Czech stocks ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
CEZCEZ
178.483 M CZK915.0 CZK+0.66%195.063 K1.59486.745 B CZK15.2160.14 CZK−50.22%5.72%สาธารณูปโภค
มีแรงขาย
KOMBKOMERCNI BANKA
120.067 M CZK794.5 CZK+0.89%151.123 K1.30148.724 B CZK10.1078.66 CZK10.50%การเงิน
มีแรงซื้อ
MONETMONETA MONEY BANK
24.28 M CZK104.8 CZK+0.77%231.683 K0.6953.144 B CZK10.1610.32 CZK8.65%การเงิน
มีแรงซื้อ
CZGCOLT CZ GROUP SE
6.556 M CZK671 CZK+0.90%9.77 K0.8423.135 B CZK14.3246.86 CZK−21.87%4.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
TABAKPHILIP MORRIS(CZ)
2.076 M CZK15,380 CZK+0.26%1350.5829.356 B CZK12.631,217.68 CZK−4.92%7.95%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KOFOLKOFOLA CS
2.034 M CZK300 CZK+1.01%6.779 K0.846.299 B CZK4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PRIUAPRIMOCO UAV SE
1.206 M CZK1,020 CZK−1.92%1.182 K0.354.519 B CZK0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PINKPILULKA LEKARNY
627 K CZK220 CZK0.00%2.85 K0.22587.532 M CZK0.00%การค้าปลีก
EFORUE4U AKCIOVA SPOLOC
268.704 K CZK216 CZK+0.93%1.244 K0.79511.811 M CZK6.66%สาธารณูปโภค
MMMCTEMMCITE A.S.
119 K CZK340 CZK−1.73%3501.28สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TOMATOMA
114.24 K CZK1,360 CZK0.00%841.721.812 B CZK5.41251.46 CZK+39.09%2.35%สาธารณูปโภค
HWIOHARDWARIO A.S
35.06 K CZK10.0 CZK−8.26%3.506 K2.81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PVTRMS MEZZANINE AS
34.8 K CZK1.74 CZK−0.57%20 K3.971.864 B CZK30.260.06 CZK−21.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
KARINKARO INVEST.A.S
23.074 K CZK166 CZK0.00%1390.07อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EMANEMAN A.S
13.356 K CZK84.0 CZK−4.55%1590.43172.48 M CZK0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
FTSHPFOOTSHOP A.S.
9.9 K CZK99.0 CZK0.00%1000.01การค้าปลีก
SABFGSAB FINANCE A.S.
4.2 K CZK1,050 CZK+0.96%40.032.68 B CZKการเงิน