หุ้นชิลี comprising the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector

See what industries make up the อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ sector. We gathered them in one list and equipped with basic stats to help you find industries with the most stocks within or those with the best performance — all to discover a better starting point for your research.
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หุ้น
เคมีพิเศษเฉพาะ12.207 T CLP9.76%−1.29%51
เยื่อกระดาษและกระดาษ4.688 T CLP0.00%0.00%2291
เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม1.69 T CLP4.48%0.00%142
เคมีทางการเกษตร1.413 T CLP2.72%−0.01%1.43 K2
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร880.211 B CLP3.13%−0.79%41.274 K6
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ332.195 B CLP5.90%0.00%2062