หมวดธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — บาห์เรน

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร8.441M BHD7.35%−1.16%15.535Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
อะลูมินั่ม1.826B BHD3.29%0.00%16Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
วิศวกรรมและก่อสร้าง21.938M BHD0.00%200Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร20.095M BHD5.56%−1.89%8.477Kบริการการกระจายสินค้า1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ93.11M BHD6.07%0.00%20.564Kบริการผู้บริโภค1
โบรกเกอร์/บริการด้านประกันภัย53.801M BHD6.94%+4.17%50Kการเงิน1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์370.279M BHD6.32%0.00%89.773Kการเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวม27.203M BHD3.08%+7.48%21.5Kอื่นๆ1
ธนาคารรายใหญ่1.426B BHD0.00%+0.16%170.086Kการเงิน3
โทรคมนาคมรายใหญ่835.925M BHD6.44%0.00%102.152Kการสื่อสาร1
ชุดประกันภัยรวม56.867M BHD6.93%+0.40%39.51Kการเงิน1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ9.837M BHD6.67%+10.00%112Kบริการผู้บริโภค1
การขนส่งอื่นๆ107.91M BHD7.31%−2.42%4.16Kระบบขนส่ง1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย41.465M BHD8.04%+0.32%50Kการเงิน1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์97.593M BHD3.77%+3.39%48.907Kการเงิน2
ธนาคารในภูมิภาค16.191B BHD2.91%−0.19%21.596Kการเงิน4
ร้านอาหาร3.168M BHD+10.00%55Kบริการผู้บริโภค1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ81.237M BHD5.25%+1.58%11.876Kการค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ47.669M BHD6.87%+1.50%75Kการสื่อสาร1