ตลาดหลักทรัพย์บาห์เรน

ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — บาห์เรน

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

         
17.820M5.56-0.11%3.000K00
824.895M6.37-0.40%28.998K22
96.709M5.92-0.46%17.583K12
19.350M5.380.00%8.839K11
17.495B1.680.04%27.051K611
1.435B8.380.00%62.864K11
109.980M7.260.16%2.236K11
โหลดเพิ่ม