โทรคมนาคมรายใหญ่ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
971.659M
เงินทุนของตลาด
115.411K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.34%
เปลี่ยนแปลง
−0.51%
ประสิทธิภาพ เดือน
+27.61%
ประสิทธิภาพ ปี
−2.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.590.34%0.00ซื้อ115.411K971.659M16.570.04
โหลดเพิ่ม