สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

43
หุ้น
28.260B
เงินทุนของตลาด
193.673K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.90%
เปลี่ยนแปลง
+1.40%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.49%
ประสิทธิภาพ ปี
+14.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
โหลดเพิ่ม