การเงิน (ภาค)

28
หุ้น
176499.778B
เงินทุนของตลาด
6.809K
ปริมาณการซื้อขาย
−2.49%
เปลี่ยนแปลง
−6.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+0.62%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม