การคาดการณ์และการวิเคราะห์

Gartley

รูปแบบ Gartley เป็นหนึ่งในรูปแบบ harmonic ที่มีการเทรดกันมากที่สุด และสามารถถูกปรับใช้เข้ากับตลาดและช่วงเวลาต่างๆ ได้มากมาย มันเป็นโครงสร้าง retracement แบบ 5 จุด ที่เริ่มต้นถูกร่างขึ้นมาโดย H.M. Gartley และได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมโดย Scott Carney มันมีการวัด Fibonacci แบบเฉพาะสำหรับแต่ละจุดภายในโครงสร้างของมัน และมันสำคัญที่ต้องทราบว่า D ไม่ใช่จุด แต่เป็นโซนที่ราคาคาดว่าจะกลับตัว ซึ่งถูกเรียกว่า Potential Reversal Zone (PRZ) โดย retracement ของจุด B ของขา XA อันหลักอยู่ที่ 0.618 และ PRZ ประกอบไปด้วย 3 ระดับ harmonic ที่เข้าหากัน: 1) retracement 0.786 ของขา XA อันหลัก, 2) รูปแบบ AB=CD และ 3) โปรเจคชัน BC ไม่ 1.27 ก็ 1.618

ราคาเป้าหมายแรกจะเป็น retracement 382 ของ AD และราคาเป้าหมายที่สอง retracement 618 ของ AD โดยระดับหยุดทั่วไปจะอยู่หลังจุด X เทรดเดอร์แบบ Conservative อาจมองหาการยืนยันอื่นๆ เพิ่มเติมร่วมด้วย รูปแบบ Gartley สามารถเป็นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง TradingView มี smart XABCD Pattern drawing tool ที่สามารถให้ผู้ใช้งานระบุโครงสร้างกลับตัวแบบ 5 จุด บนชาร์ตได้แบบเห็นภาพ
แสดงไอเดียต่อไป
1
2
1
2