FX:GBPUSD   ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
Harmonic Pattern : Gartley

ปัจจุบัน GBPUSD ใน TF 4H ราคาได้ทำแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Gartley โดยมีสัญญาณเทคนิคอลอย่างอื่นรวมด้วย อย่างช่น Hidden Divergence, Trend Line ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงได้

ถ้าใน LTF ราคามีการเปลี่ยนเทรนด์ หรือมีสัญญาณแท่งเทียน (Price Action) น่าสนใจที่จะหาจังหวะเข้า Sell ตามรูปแบบแพทเทิร์น

กรณีราคาปรับตัวลง เป้าแรกที่ควรระวังคือ 38.2% ของขา AD
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ