OANDA:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD !! ราคากำลังฟอร์มตัวทำแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Gartley ซึ่งจุด D ของแพทเทิร์นจะเป็นบริเวณเดียวกับ Supply zone และก้มีสัญญาณ Hidden divergence ให้เห็นแล้วด้วย อาจจะทำให้ราคาเกิดการกลับตัวได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ