LenHoon

YGG : VCP Pattern 20W 39/12 4T

เพิ่มขึ้น
SET:YGG   YGGDRAZIL GROUP PCL
กลยุทธ์คือ ผ่าน Pivot Buy Point + Vol -> Follow Buy

รูปแบบพักตัวตามแบบฉบับของ Mark Minervini ครับ
ผิดพลาดตรงไหนทักท้วงได้เลยครับผม อยากได้ความเห็นพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับ
พื้นฐานก็มาแชร์ได้นะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ