LenHoon

TKN ซื้อสะสม Wyckoff รอระเบิด กราฟ Week มุมมอง Long term

เพิ่มขึ้น
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
*** Story ***

TKN กำลังเข้าสู่ตลาดชานม - สินค้าใหม่ - New driver?
มี Distributor ใหม่ในจีน ต้องรอดูผลที่ออกมาในช่วงปี 2020 2H - เศรษฐกิจจีนกลับตัวเร็ว

ในไทยยังไม่ฟื้นเท่าเดิมเพราะขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวเยอะ

*** Technical analysis ***

มีการฟอร์มตัวลักษณะการกลับตัวตามแบบ Wyckoff
Macd สั้น > ยาว + อยู่เหนือเส้น 0
มี Vol แท่งเขียวยาวหลายครั้ง -> มองเป้นการเก็บของ
ยังอยู่ในกรอบสะสม หลุดกรอบขึ้นไปได้เมื่อไหร่ Confirm ขาขึ้น(Long term)
มีโอกาสไปติดเส้น EMA 200 ก่อน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง Fibo 100 - 161.8 พอดี ถ้ามี Story ที่แข็งแรงพอก็อาจจะผ่านไปได้เร็ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ