Tony_Trading_SMC

แผนการเทรด XAU/USD 🌟(SMC HyBrid) 🌟

เพิ่มขึ้น
Tony_Trading_SMC ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
SetUp นี้เทรนหลักเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจน ได้มีการ Bos สร้าง High ใหม่อย่างต่อเนื่อง
และมี Demand อยู่ 2 โซนที่น่าสนใจเพราะเป็น Demand ที่มีคุณภาพ มีแท่ง Imbalance ที่แข็งแกร่ง
และสามารถ BoS สร้าง High ใหม่ได้โดยใน SetUp นี้ เราจึงมองหาหน้า Buy เท่านั้น

สามารถ Buy Limit โดยไม่รอการยืนใน LTF ทั้ง 2 โซน หรือจะรอให้เกิดการ CHoCH ใน LTF แล้วจึงหา Demand ที่ก่อให้เกิดการ CHoCH ใน LTF เพื่อเป็นจุดเข้าออเดอร์

เหตุผลที่เข้า :

1. เทรนหลักเป็นเทรนขาขึ้น

2. มี Demand ที่ก่อให้เกิดการ BoS

3. มีแท่ง Imbalance ที่แข็งแกร่งทั้ง 2 โซน

4. ราคาอยู่ในโซน Discount ทั้ง 2 โซน

5. ตรงกับ Model : Basic Entry (SMC)

ความรู้สึกทางอารมณ์ : กังวลเล็กน้อยเพราะตั้ง Buy Limit ไว้ โดยที่ไม่รอการยืนยันใน LTF ทั้ง 2 โซน แต่ได้บริหารความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้ว

การบริหารความเสี่ยง : โซนที่1 0.5% / โซนที่2 = 1%
ออเดอร์ถูกยกเลิก:
ราคาวิ่งขึ้นไปต่อโดยที่ไม่ย่อลงมาให้เราเขาซื้อ เป็นการ ตกรถ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ