การคาดการณ์และการวิเคราะห์

แกนน์

เทคนิคการเทรดโดย WD Gann ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นสิ่งใหม่ และยังคงถูกเรียนรู้และใช้โดยเทรดเดอร์ในทุกวันนี้ เขาได้ใช้มุมและโครงสร้างเลขาคณิตต่างๆ มากมาย มุม Gann จะแบ่งเวลาและราคาออกเป็นส่วนๆ และบ่อยครั้งถูกใช้ในการทำนาย แนวรับและแนวต้าน จุดสูงและต่ำที่สำคัญ และการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต วิธีการนี้ถูกอ้างอิงกับหลักการที่ว่าตลาดจะหมุนจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่ง และเมื่อมุมหนึ่งถูกทะลุผ่าน ราคาจะเคลื่อนที่ไปอีกมุมถัดไป Gann Fann เกิดมาจากมีหลายๆ มุมมารวมเข้าด้วยกัน

มุมต่างๆ ถูกวาดมาจากจุดบนและล่างอันหลัก ขณะที่ชาร์ตถูกสเกลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดจะมีความสัมพันธ์ที่ตรงกัน มุมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ 1x1 หรือ 45° ซึ่งเป็นตัวแทนของหนึ่งหน่วยของราคาสำหรับหนึ่งหน่วยของเวลา การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคาจะเกิดขึ้น เมื่อตลาดเข้าใกล้กับหนึ่งหน่วยของเวลาและราคาไม่ว่าขึ้นหรือลง TradingView มี smart drawing tool ที่ถูกเรียกว่า Gann Fan สำหรับทำการใช้หลายๆ มุม Gann ไปบนชาร์ต และเครื่องมืออื่นๆ อย่างเช่น Gann Box และ Gann Square ในการระบุระดับที่สำคัญต่างๆ บนชาร์ตได้อย่างเห็นภาพ
แสดงไอเดียต่อไป
1
2
1
2