ForexTradeReview

GOLD/XAU เกิดรูปแบบ Rising Wedge พิจารณา Short เป้าหมาย 1242

ลดลง
ForexTradeReview ที่อัปเดต:   
OANDA:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
วันนี้เรามาทำความรู้จักรูปแบบราคา (Price Pattern) 📊 ที่น่าสนใจรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมราคาของทองคำ ในการมองเห็นรูปแบบราคาต่างๆนั้น จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบอย่างน้อย 2 ส่วนด้วยกัน

🎯 ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรมราคาต่างๆ สถิติและความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการกลับตัว รูปแบบการดำเนินต่อ ระยะเป้าหมาย (Measured Objective Target) ตามทฤษฎีหากรูปแบบนั้นๆ เป็นไปในลักษณะตามการคาดการณ์

🎯 การตีความ (Interpretation) และ จินตนาการ (Imagination) สมองของเราจะมีกลไกในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันเข้ากับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เรารู้ในอดีต เราจะสามารถตีความสิ่งต่างๆได้ และสร้างจินตนาการและความคาดหวังขึ้นมา

รูปแบบที่จะพูดถึงในวันนี้นั้นคือ Rising Wedge ซึ่งโดยปกติทั่วไปนั้นเป็นรูปแบบของการดำเนินต่อของเทรนลง (Down Trend Continuation) 📉 โดยลักษณะของมันคือจะมีเส้นแนวต้านที่ชันสูงขึ้นและเส้นแนวรับก็ชันสูงขึ้นในลักษณะเดียวกัน โดยปลายของทั้งสองเส้นวิ่งเข้าหากันในรูปแบบของลิ่ม

สำหรับพฤติกรรมราคาในการเทรดปัจจุบันนี้นั้น #รูปแบบที่ดีและมีความชัดเจน ไม่ได้หมายถึงว่าการเทรดนั้นจะประสบความสำเร็จเสมอไป ยิ่งมีความชัดเจนมากเท่าใดและคนส่วนใหญ่ตีความได้เหมือนๆกัน เมื่อนั้นความเสี่ยงในการเทรด (Stop Loss Hunting) ก็จะเพิ่มมากขึ้น #เทรดด้วยความรอบคอบและมีสติ #เทรดด้วยความเข้าใจครับ
ความคิดเห็น:
ราคาไม่เป็นไปตามคาดการณ์ มีการเคลื่อนที่แบบ Strong Uptrend และมีการเบรคซัพพลายโซนในระดับ H4 และ D1 เคลื่อนที่สู่ช่วงราคา 1300 ครับ

ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่:
➡ Facebook: fb.me/ForexTradeReview
➡ Line: bit.ly/forextradereview
➡ Youtube: bit.ly/2T8LXtc
➡ Blockdit: bit.ly/35FxAT5
➡ Group: bit.ly/2HtHZa9
➡ Twitter: twitter.com/fxtradereview
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ