PacharaTantaragron

XAU/USD อัพเดท ทองที่ดูไว้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน

FX_IDC:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ

ถ้าทะลุที่ 100 % จนไปถึง 161.8% อาจะเป็น impulse wave
ก็คือ segment ที่ขึ้นมา ที่ lable ว่าเป็นคลื่น C จะมองว่าเป็นคลื่นที่ 3
แล้วคลื่น B จะกลายเป็นคลื่นสอง แอบ C failure ด้วยพวกนี้ไปได้
ค่อนข้างไกลอาจจะถึง 261.8% ถ้าทะลุ 161.8% ขึ้นจนร้องขอชีวิต หุหุ
ความคิดเห็น: หยวนก็อาจจะอ่อนค่าไป 7 กว่าๆ ถึง 8 หยวนต่อ USD

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ