TVC:USOIL   สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
WTI USOIL แนวรับที่สำคัญ Fibonacci 61.8% เป็นสัดส่วนที่สำคัญ เหมือนหมู่บ้านบางระจัน
ถ้าไม่อยู่พม่าจะตีรุกไปถึงกรุงศรีที่คลื่นบี ได้เลย
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ความคิดเห็น:
ถาหลุดคลื่น b จะเป็นการ completely retraced ยืนยันการจบคลื่น


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ