West Texas OilWest Texas OilWest Texas Oil

West Texas Oil

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Key data points

ปริมาณการซื้อขาย
ราคาปิดก่อนหน้า
เปิด
ระยะของวัน
 —

ดูไอเดียทั้งหมด 

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

UKOIL
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบเบรนท์
UKOIL
CL1!
สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบาล่วงหน้า
CL1!
USOIL
สัญญาการซื้อขายส่วนต่างน้ำมันดิบ WTI
USOIL
USDWTI
U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
USDWTI
USDBRO
U.S. DOLLAR / BRENT CRUDE OIL
USDBRO
BCOUSD
Brent Crude Oil
BCOUSD