PacharaTantaragron

USDJYP ปรับฐานเสร็จแล้ว ???

OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น
ในการศึกษา elliott wave การปรับฐานหรือ correction
จะมี 3 รูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือ Triangle

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ