PacharaTantaragron

อัพเดท USDJYP ที่เคยนับคลืนไว้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562

OANDA:USDJPY   ดอลลาร์สหรัฐ / เยนญี่ปุ่น

คลื่น A (ใหญ่) สีส้มเป็น Small x-Wave แล้วคลื่น B (ใหญ่) ยังคงอยู่ใน Triangle ประเภท Contracting มาถึงวันนี้วันที่ 6 มีนาคม 2564 ก็ยังมองเหมือนเดิมว่าเป็น Contracting Triangle แต่มันเป็นรูปแบบ limiting triangle ซึ่งคลื่น e จะแลบออกมาจากกรอบสามเหลี่ยม พวกนี้เมื่อจบรูปแบบจะไปที่ 100% ของสามเหลี่ยม

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ