B-Stark

UEC

เพิ่มขึ้น
B-Stark ที่อัปเดต:   
SET:UEC   UNIMIT ENGINEERING PCL
ราคาทำ สูงรอบ 52 วีค พร้อม Vol
เข้าซื้อที่ราคา ณ วันที่ 22/6/21 ที่ 2.22
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
รอเป้าหมาย TP ที่ 2.86
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
TP 2.86 เมื่อวันที่ 7 กค.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ