UNRPP

TRUE - อาจจะย่อจบและพร้อมขึ้นต่อแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวบนแนวรับ
มี bullish divergence ให้เห็น
หากขึ้นตรงนี้ เชื่อว่านี่คือเวฟ 2 ย่อยของเวฟ 3 ที่เพิ่งจบ กำลังจะขึ้นเวฟ 3 ย่อยของเวฟ 3
โดยมีเป้าอยู่บริเวณ 4.8-5 บาท เป็นเป้าแรก
และ 6-7 บาท เป็นเป้าที่สอง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ