UNRPP

ADVANC - correction กำลังจะจบ

เพิ่มขึ้น
SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
จากภาพ คิดว่า ADVANC กำลังจะขึ้นไปจบ wave 5 ของ เวฟ 3 ใหญ่ บริเวณ 460
ที่เป็นแนวซ้อนทับ Fib extension 61.8 กับ 2.618 บริเวณ 450-460 บาท

จุดที่บอกว่าการวิเคราะห์นี้ผิด คือราคาทะลุ 151 ลงมา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ