Zepultula

ใกล้ 0.98 ไปทุกที

SET:TTB   TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
SET:TMB
วันนี้แตะไม่ได้เลย ร้อนๆ แตะแล้วเด้งๆ รอรับซื้อแถวนี้ก่อนค่ะ ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีรอหลุดแล้วลงไปเก็บเข้าพอร์ทอีกรอบ ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะลงลึกกว่านี้ เว้นความวิตกกังวลเรื่องของการระบาดรอบสอง น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ เดี๋ยวก็ขึ้นมาคืนค่ะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ