Khunnatt

SHR ระยะยาวน่าสนใจ มองไกล 5.20฿

เพิ่มขึ้น
SET:SHR   S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
SHR ระยะยาวน่าสนใจ มองไกล 5.20฿

จากการวิเคราะห์แนวโน้มของเทรนต์ กำลังเคลื่อนตัวในแนวโน้ม ของขาขึ้น

วิเคราะห์ เป้าหมายที่ระดับ High เดิม 5.20
Upside อีก ราว 20%

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ