Khunnatt

SHR - ได้ผลเชิงบวก กับการเปิดเมือง เต็มรูปแบบ รับการท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้น
SET:SHR   S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
สำหรับมุมมอง ผม คิดว่า
ราคา ปัจจุบัน ณ วัน 22 เมษายน 65

จากกราฟ จุดสูงสุดที่เคยไปถึง คือ 5.20 บาท

ตลอด 3-4 สัปดาห์ ราคาขยับมาเรื่อยๆ จนมาเบรค ต้าน สำคัญ 4 บาท พร้อม Volume จุดนี้ คือ จุด Break out เพื่อบ่งบอกสัญญาณ ขาขึน

มองว่า มีโอกาสจะไปทดสอบ 5.20 ได้ ซึ่งยังมี Upside จาก 4.28 ถึง 5.20 อยู่ ราว 0.92 บาท คิดเป็นราวๆ 21.49% (Rewards)

📌กรณีนี้ผมมอง จุด 4 บาท เป็นแนว Stop loss หากหลุดก็จะเสียรูปทรงขาขึ้น เปลี่ยนเทรนต์

ดังนั้นแล้ว ลองดูตามสถานการณ์ สำหรับ การลงทุน และเก็งกำไร สำหรับ เกาะเทรนต์ กลุ่มเปิดเมือง ท่องเที่ยว เต็มรูปแบบ ครับ (ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง)

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ