KittiamponSomboonsod_CEWA

#Wyckoff #SETindex #Reaccumulation #ได้กลิ่นความเจริญ

SET:SET   SET INDEX
กรอบของการสะสม ก่อนเข้าสู่ช่วง Rally การ Spring เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบของระดับอุปสงค์ด้านล่าง นอกจากนี้ SET index ไม่ควรลงต่ำกว่า 1491.12 เพราะอาจทำให้ จากการสะสมจะถูกผลักดันให้เกิดการกระจาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ