Atikan72

SET ไทยมีโอกาสเเตะ 2,000 จุดในอีก?

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET ไทยมีโอกาสเเตะ 2,000 จุดในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า เท่าที่ดูกราฟตอนนี้กำลังทำขา5ของ Elliott Wave อยู่เเต่ด้านบนอาจจะเจอ Supply Zone ก็เป็นได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ