SET_DLY:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนตัวBias ขึ้น เชื่อในสัญชาติญาณคิดว่าตลาดรับข่าวร้ายไปหมดแล้ว ตลาดต่างประเทศบวกกันแต่ทำไมบ้านเราลงว้าา!! ไม่ถูกต้อง ต้องมีคนผิดสักคน ไม่ตลาดก็นักลงทุนเอง
ความคิดเห็น:
จุดพลุไปแล้วนะ ส่วนตัวโหลดหุ้นเต็มพอร์ต

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ