Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

Island Reversal SET Index

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
SET Index มีลักษณะเป็น Island Reversal คือมี Gap เปิดลงมาห่าง
เทรดในกรอบอยู่ราว 1-2 สัปดาห์ จนกระทั่งมี Gap เปิดกระโดดขึ้น
และยังยืนอยู่เหนือ Gap ได้ รูปร่างเหมือนเกาะนั่นล่ะครับ
เป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้น
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำและการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ