SET:SET   SET INDEX
SET วานนี้เกิดแท่งเทียน Shooting Star เป็นสัญญาณกลับตัวระยะสั้น
แต่วันนี้ทำได้ดีราคาปิดเหนือ ราคาสูงสุดของแท่ง Shooting Star
ถือว่ามีนัยยะว่าแนวโน้มขาขึ้นมีกำลังส่งค่อนข้างดี
โดยปิดที่ระดับเหนือ 1650 ซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยา
นอกจากนี้แท่งเทียนราคายังเกาะอยู่บริเวณเส้นบนของ Bollinger Bands
ที่กำลังมีความชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะของคลื่น 3
.
คำเตือน : ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนและการบริการที่ปรีกษาการลงทุน

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : http://www.facebook.com/graphtechnic
FBpage(English):www.facebook.com/elliottwaveacademy/
Line @graphtechnic

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ