plant092

ขาลงใน time frame 2 ชั่วโมงเพื่อไปทดสอบ แนวรับในภาพใหญ่

SET:SET   SET INDEX
แนวโน้มตลาดยังคงเป็นขาลงใน time frame ย่อยๆ อย่าง 2 ชั่วโมง เพื่อไปทดสอบแนวรับในภาพใหญ่

ตามที่ได้เคยโพสต์ไว้
ซึ่งในช่วงนี้แนะนำให้ ถือเงินสด เพื่อรอจังหวะซื้อตามแนวรับภาพใหญ่

โดยหากตลาดจะกลับตัวเป็นขาขึ้น อย่างน้อยควรทะลุเส้นกดสีชมพู แถวๆ ดัชนี 1330 และไปทดสอบแถวๆ 1350 ให้ได้

หากยังทำไม่ได้ยังมองว่าตลาดมีแนวโน้มลงต่อและยังไม่น่าลงทุนครับไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ