plant092

set หลุด 1300 ขาลงใน time frame day

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
หาก set ยังไม่กลับไปยืน 1300 จะเป็น ขาลงใน time frame day

แนวรับสำคัญอยู่ 1250 1220 1170 โดยต้องสังเกตุการฟอร์มตัวของ time frame ย่อยๆ เมื่อชนแนวรับดังกล่าว
หากมีจังหวะซื้อหุ้นจะมาอัพเดทอีกทีครับ
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: แตะโซนแนวรับแรกแล้วนะครับ 1250-1270

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ