UNRPP

SCB - ควรเริ่มเก็บจากบริเวณนี้

เพิ่มขึ้น
SET:SCB   SCB X PCL
ดูแล้วหากนี่เป็นเวฟ 4 แบบ wxy ไม่ก็ abc เพื่อเข้า 3 เหลี่ยม บริเวณนี้น่าเก็บ
Cut loss บริิเวณ 88-90
เป้าระยะยาว 400+

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ