UNRPP

BBL - Upside potential

เพิ่มขึ้น
SET:BBL   BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
คิดว่ากำลังทำเวฟ 4 แบบ 3 เหลี่ยม
Cut loss ที่ 160 (10%)
เป้าเวฟ 5 ที่ 330 +

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ