Nungz

TFEX s50z2022 เทรดตามระบบ

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2022   SET50 INDEX FUTURES
indicator ema + stop w alert ทดสอบ การเทรด tfex จริงมาแล้ว ร่วม 120 วัน ผลตอบแทนประมาณ 46% อาจจะไม่ได้ดีมาก สำหรับคนต้องการกำไรเยอะ
แต่ตัวนี้ออกแบบ มาเพื่อ ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ คนที่มีงานประจำ หรือ คนที่มีธรุกิจ่ส่วนตัว ไม่ค่อยมีเวลา

การเทรดด้วย indicator ตัวนี้ จึงไม่เหมาะกับคนต้องการกำไรเยอะๆ อย่างรวดเร็ว

แต่ ออกมาแบบมาเพื่อ ค่อยๆ เก็บสะสม กำไร จาก tfex ไปเรื่อยๆ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...


ตอนนี้ indicator บอกว่า ตอนนี้เราต้องเล่นทาง ขาขึ้นเท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ