HumanGraphy

TFEX เกิดสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางระยะสั้น

เพิ่มขึ้น
HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50U2021   SET50 Index Futures
S50U21 เกิดแท่ง "Hammer พร้อม Volume Peak" สัญญาณของการเปลี่ยนทิศทางในภาพระยะสั้น(เทรนย่อย) อาจเป็นการเด้งเพื่อลงต่อ หรือเป็นการจบแนวโน้มลงของ Wave A ใหญ่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของแนวโน้มว่า ราคาจะสามารถพาให้เทรนที่ใหญ่กว่ากลับสู่แนวโน้มขึ้นได้หรือไม่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
**Tactic ใช้เส้นเทรนไลน์ สำหรับคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแนวโน้มของภาพเทรนที่ใหญ่กว่า


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ