HumanGraphy

SET50 : 1 ใน scenario ของ Wave ที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต (Forecast)

SET:SET50   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 116
3
SET50 : 1 ใน scenario ของ Wave ที่อาจเป็นไปได้ในอนาคต (Forecast only)

กรณีราคาขึ้นจบรอบที่จุดนี้ จะเข้า Pattern ของ LEADING DIAGONAL แสดงถึงการสะสมกำลัง และจะมีการระเบิดอีกครั้งของราคา หลังจากการพักในลำดับถัดไปสิ้นสุดลง

**ถ้าเป็น DIAGONAL จริงจะต้องผ่านการคอมเฟิร์มอีกสองสามจุด..ซึ่งจะต้องติดตามดูในลำดับถัดไป.

ความคิดเห็น