DP_Trading_Signal

RBF วิเคราะห์คลื่นเป้าหมายย่อคลื่น 2 ขา C - 20%

ลดลง
SET:RBF   R&B FOOD SUPPLY PCL
บทวิเคราะห์คลื่นรูปแบบ confluence wave analysis เป็นแนวทางวิเคราะห์คลื่นแบบไม่ซับซ้อนตามกฏพื้นฐาน ร่วมกับเทคนิค price action / chart pattern / demand supply / support & resistance เพื่อหาจุดสมดุลย์ความเป็นไปได้


โครงสร้างคลื่นขาขึ้นเป็น 5 คลื่น มีคลื่น 3 เป็นคลื่นขยายเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดที่ 1.618 ของคลื่น 1 รูปแบบ impulse 5 คลื่น
ย่อคลื่น 4 ที่สัดส่วน 0.5 ฟิโบนันชี ของคลื่น 3 แล้วดันราคาไปที่ความยาว 1.0 ของคลื่น 1 เพื่อจลคลื่น 5 ขาขึ้นเป็น 1 ใหญ่ แล้วย่อตัวอย่างรุนแรง
หลุดเส้น 50 และ 200 สัปดาห์ภายในสัปดาห์เดียว
เกิดเป็นคลื่น A ย่อลึกขนาด 0.618 ของคลื่น 1 ใหญ่ มีโครงสร้างรูปแบบ 5 คลื่นมีคลื่น 1 เป็นคลื่นขยายยาวที่สุด และคลื่น 5 สั้นที่สุด

สถานะคลื่นเป็นการย่อพักฐานคลื่น 2 เกิดเป็น ABC ชุดที่ 2 หลังจากหลุดแนวรับสำคัญคลื่น 1 ขาขึ้นเดิมที่ 11 บ
ตามกฏสลับประเมินว่าคลื่น 1 ขา C จะสั้นที่สุดสลับกับคลื่น A ที่มีคลื่น 1 เป็นคลื่นขยายยาวที่สุด หรือ เป็นคลื่น a ของมีโอกาสเบรคเอ้าท์เป็นคลื่น triangle ABCDE
เนื่องจากการเด้งคลื่น b เป็น weak b ที่น้อยกว่า 0.386 ของสัดส่วนคลื่น A แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่น้อยและมีโอกาสปรับฐานที่น่าจะย่อลงต่อ
เป้าหมายการจบคลื่นชุดที่ 2 มีโอกาสลงมากกว่า 0.5-0.618 ของชุดแรก จะเป็นแนวรับเป้าหมายรูปแบบการจบของคลื่น 1 ใหญ่ double top และเป็นสัดส่วนที่ 0.786 ฟิโบนันชีอีกด้วย

Indicator: Elliott Wave OS เกิดสัญญาณ double bullish divergence เป็นการยืนยันจบคลื่น A และการเกิดของคลื่น C

Action: TP short -20%คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ